Základní informace pro oprávněné

Autor: admin <mirek(at)pycha.net>, Téma: Pro oprávněné, Vydáno dne: 01. 04. 2010

KDY SE STÁVÁM OPRÁVNĚNÝM?

Oprávněným v exekučním řízení se stáváte podání návrhu na exekuci buď přímo nám, tj. exekutorskému úřadu, a nebo místně příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu. Podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce k patřičnému soudu je pravomocný exekuční titul, což může být např. rozsudek, platební rozkaz, notářský nebo exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti, aj.

CO JE CÍLEM EXEKUCE?
Cílem exekučního řízení je co možná nejvyšší uspokojení vaší pohledávky zákonným způsobem.

CO MOHU OČEKÁVAT?
U nás můžete očekávat profesionální jednání v zákonem daném rámci. Naším cílem je plně dostát našemu poslání vymoci vaši pohledávku co nejefektivnějším způsobem.

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?
Jste vlastníkem pohledávky a chcete ji řešit podáním návrhu na exekuci k našeho úřadu? Kontaktujte nás v sekci kontakty.