Základní informace pro povinné

Autor: admin <mirek(at)pycha.net>, Téma: Pro povinné, Vydáno dne: 01. 04. 2010

KDY SE STÁVÁM POVINNÝM?

Povinným se v exekučním řízení stáváte na základě rozhodnutí soudu o nařízení exekuce.

CO JE CÍLEM EXEKUCE?

Cílem exekučního řízení je přimět vás klidně a v naprostém souladu se zákonem řešit váš momentální finanční problém, ať už vznikl vědomě či nedbalostí. Naším cílem je také vyřídit exekuci co nejrychleji. S narůstající dobou totiž narůstá i výše celkové dlužné částky.

CO MOHU OČEKÁVAT?
Na základě exekuce můžete očekávat kontakt od zaměstnanců našeho úřadu, kteří s vámi projednají způsoby řešení vašeho momentálního finančního problému. Pokud si nás přejete kontaktovat sám, využijte sekci kontakty.

Z ČEHO SE SKLÁDÁ DLUŽNÁ ČÁSTKA?
Dlužná částka je přesně vymezena v usnesení o nařízení exekuce a následných exekučních příkazech. Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení a v tomto exekučním řízení a náklady exekuce. V případě, že si přejete znát přesnou výši vymáhané částky v exekuci vedené naším úřadem, můžete se na nás obrátit v sekci kontakty.